Poznajemy otoczenie

Zabawy utrwalające wiadomości o najbliższym otoczeniu dziecka

 

Pościelimy łóżeczko lali

Wiek: od 2 do 3 lat
Cel: utrwalanie wiadomości dzieci o składzie pościeli i przydatności

Dzieci: 3 – 5
Pomoce: lalka, wózek lalki, łóżko lalki, pościel (materac, prześcieradło, poduszka w poszewce, kocyk w podpince i kocyk bez podpinki)

Przebieg zabawy:
Przed rozpoczęciem zabawy prowadząca rozkłada w różnych punktach sali, w zasięgu małego dziecka, pościel z łóżka lali. Teraz jedno z dzieci bierze wózek z lalą i idzie „na spacer”. Pozostali uczestnicy zabawy zbierają się przy pustym łóżeczku, a prowadząca mówi: „Gdy lalka wróci ze spaceru, nie będzie miała w czym spać. Trzeba przygotować dla niej posłanie, a pościeli nie ma. Poszukajmy jej wspólnie”. Po odnalezieniu materacyka prowadząca pyta, co się na nim kładzie. Dzieci odpowiadają i jedno z nich udaje się na poszukiwanie prześcieradełka. Każde z dzieci dostaje polecenie szukania innej części pościeli. Gdy wszystko zostało znalezione dzieci ścielą łóżko – każde kładzie w odpowiedniej kolejności to, co znalazło.

Szukamy misia

Wiek: od 2 do 3 lat
Cel: rozwijanie spostrzegawczości i wytrwałości, rozróżnianie mebli oraz utrwalanie ich nazw, posługiwanie się przyimkami na, pod, za.

Dzieci: 4 – 6
Pomoce: miś lub inna zabawka

Przebieg zabawy:
Na początku zabawy prowadząca chodzi z dziećmi po Sali zajęć, nazywając znajdujące się tu meble (krzesło, stół, łóżeczko). Następnie pokazuje dzieciom misia i mówi, że go schowa. Podczas gdy dzieci odwróciły się do ściany, prowadząca chowa misia, ale tak, by był widoczny. Na sygnał prowadzącej dzieci zaczynają poszukiwania, a po odnalezieniu mówią, gdzie był miś, np. na krzesełku, pod stołem, za łóżeczkiem. Zabawę powtarzamy 3 – 4 razy.

Pokaż obrazek, o którym mówiłam

Wiek: od 2 lat i 5 miesięcy do 3 lat
Cel: wdrażanie do uważnego słuchania opisu słownego i kojarzenia go z treścią obrazka

Dzieci: 3 – 5
Pomoce: 3 – 5 kolorowych obrazków o prostym rysunku, przedstawiających sceny z życia dzieci lub zwierząt

Przebieg zabawy:
Przed siedzącymi przy stole dziećmi leżą obrazki – przed każdym dzieckiem jeden. Prowadząca prosi kolejno, by dzieci opowiedziałyby o swoim obrazki, a następnie sama opowiada o jednym z nich, nie zwracając wzroku w jego kierunku. Po skończeniu opowiadania pyta dzieci, o którym obrazku mówiła. Dziecko, którego obrazek był opisywany, zgłasza się, pokazując go.

Wrzuć list do skrzynki

Wiek: od 2 lat i 3 miesięcy do 3 lat
Cel: utrwalenie znajomości nazwiska i miejsca zamieszkania

Dzieci: 4 – 6
Pomoce: kawałki papieru w kształcie karty pocztowej z rysunkiem wykonanym przez dzieci w dniu poprzednim oraz pustym miejscem na odwrocie, czerwone pudełko z otworem na listy.

Przebieg zabawy:
Prowadząca pyta po kolei siedzące obok niej przy stole dzieci o imię, nazwisko i adres zamieszkania, znając te wszystkie dane, by móc je podpowiedzieć dziecku. Następnie wypisuje na kartkach podane adresy i proponuje dzieciom wysyłanie karki do swojego domu. Dzieci wrzucają „pocztówki” do „skrzynki pocztowej”.

H. Trawińska – „Zabawy rozwijające dla małych dzieci”

Zabawa dydaktyczna

Wiek: od 2 lat i 3 miesięcy do 3 lat
Cel: rozróżnianie wielkości – duży i mały. Dla 3 – latków rozumienie znaczenia przymiotników duży i mały.

Dzieci: 2 – 4
Pomoce: 4 rodzaje zabawek, np. misie, lalki, piłki, samochody, po jednej dużej i jednej małej

Przebieg zabawy:
Prowadząca zabawę pokazuje dzieciom zabawki, prosząc o nazwanie każdej z nich. Następnie role się zmieniają – prowadząca nazywa zabawkę, wymieniając jej wielkość, a dzieci ja pokazują.
Kolejnym etapem zabawy będzie oddzielenie przez dzieci zabawek dużych i małych. Na zakończenie prowadząca pyta kolejno każde z dzieci, jaką zabawkę i jakiej wielkości trzyma w ręce?