Pedagogika zabawy

Wyszczególniono następujące grupy zabaw:

 1. Zabawy ułatwiające wzajemne poznanie i integrujące grupę – umożliwiają zapamiętanie imion i wymianę podstawowych informacji o sobie.

 2. Zabawy ćwiczące współdziałanie – integrują grupę  poprzez dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, zachęcają do nawiązania kontaktów i współpracy.

 3. Zabawy ćwiczące refleks i  spostrzegawczość –  wymagają  skupienia  uwagi,  ćwiczą  szybkie reakcje na określony sygnał lub znak.

 4. Zabawy ćwiczące zwinność i zręczność – rozwijają takie cechy charakteru jak: pewność siebie, wiara we własne siły i odwaga.

 5. Zabawy oparte na zaufaniu do grupy – pozwalają doświadczyć bycia grupie.

 6.Zabawy wprowadzające odprężenie i relaks – wywołują dobry nastrój i psychiczne odprężenie.

 7. Zabawy ćwiczące sprawność manualną – rozwijają precyzję ruchów.

 8.Zabawy ćwiczące umiejętność rozpoznawania kolorów.

 9.Zabawy  w  ganianego –  wpływają  na  ogólną  motorykę  organizmu,  ćwiczą  szybkość  oraz wytrzymałość.

10. Zabawy oparte na zgadywaniu – ćwiczą percepcję wzrokową, pamięć i spostrzegawczość.

11. Gry – uczą zasad i ich przestrzegania.

12. Zabawy wymagające dodatkowych rekwizytów – rozwijają  wyobraźnię,  modyfikują zabawy już istniejące.

13. Zabawy przy muzyce.